Luk Design © 2019 | lukaszkotwicki@gmail.com

mgr Zbigniew Zembrzuski

 

Tłumacz przysięgły i lektor języka niemieckiego

Wykształcenie

 • Pięcioletnie studia magisterskie (1990 – 1995) w zakresie filologii germańskiej na Uniwersytecie Gdańskim, temat pracy magisterskiej: „Deutsche Akademie und Goethe-Institut 1925 – 1945. Skizzen zu einer Monographie“ pod kierunkiem prof. zw. Bogusława Drewniaka – specjalisty stosunków polsko-niemieckich XX wieku
 • Dwusemestralne studia doktoranckie: historia Europy Wschodniej na Uniwersytecie Christiana-Albrechta w Kilonii / Niemcy pod kierunkiem prof. dr Rudolfa Jaworskiego: specjalisty stosunków polsko-niemieckich XIX i XX wieku – stypendium DAAD
 • Egzamin PNDS*
 • Szkoła Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z R.I.Z* Uniwersytetu w Kolonii / Niemcy
 • Wirtschaftsdeutsch – kurs języka gospodarczego w IHK – Instytucie Komunikacji Międzynarodowej Uniwersytetu w Düsseldorfie / Niemcy – stypendium DAAD*
 • Juristische Fachterminologie – Einführung in das deutsche Recht: udział w kursie języka prawniczego: – stypendium Hochschule Bremen – University of Applied Sciences / Niemcy
 • Uzyskanie uprawnień tłumacza przysięgłego języka niemieckiego, zaprzysiężenie w Sądzie Okręgowym w Gdańsku w 1998

Doświadczenie zawodowe

 • od 1991 do 1993: praca w branży hotelarskiej w Polsce i w Niemczech
 • od 1993: lektor języka niemieckiego podczas studiów
 • od 1994: praca w charakterze tłumacza na targach (m in. Międzynarodowe Targi Broni, międzynarodowe spotkania gospodarcze – Europartenariat), konferencjach naukowych, spotkaniach biznesowych, wyjazdach tłumaczeniowych do Niemiec
 • 1994: praktyka zawodowa w V Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku-Oliwie
 • od 1995 do dziś: praca w Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego.
 • od 1995 do dziś: lektor języka niemieckiego na kursach organizowanych przez Fundację Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy w Centrum Herdera UG
 • od 1997: praca na zlecenie Urzędu Miasta Gdańska, tłumaczenia ustne
 • od 1998 do dzisiaj: firma „Dialog” – działalność gospodarcza w zakresie tłumaczeń i nauki języka niemieckiego
 • od 1998 do dziś: praca na zlecenie Sądu Okręgowego w Gdańsku – tłumaczenia pisemne i ustne
 • od 2000 do 2003: udział w pracach komisji konkursowych Centrum Edukacji Nauczycieli
 • 2005 – 2006: lektor w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku oraz Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych „English Unlimited” w Gdańsku
 • od 2009 do dziś: praca jako lektor w trójmiejskich firmach z branż teleinformatycznych oraz budowlanych

Udział w warsztatach, kursach i konferencjach tłumaczeniowych

 • Konferencja „Przetłumaczyć nieprzetłumaczalne.” Uniwersytet Gdański
 • „Wybrane zagadnienia w tłumaczeniach ustnych i pisemnych z języka polskiego na niemiecki i odwrotnie.” mgr Agnieszka Biedka, Johannes Gutenberg Universität Mainz, ftsk Germersheim, UG
 • „Rozstrzelać nie wolno wypuścić.” O niesfornych przecinkach w prawie karnym i ich tłumaczeniu. Tłumaczenie tekstów prawniczych z prezentacją przydatnych (CAT-Softwar) narzędzi komputerowych, mgr Grzegorz Kowalski, UG
 • „Keine Angst vor Amts deutsch!” mgr Friedrun Keltsch-Rączka, konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku, UG
 • „Übersetzungen. Nichts Neues und dennoch immer wieder überraschend neu.“ Rund um das Verb – Rund um das Nomen, mgr Brigitte Schniggenfittig, Martin- Luther-Universität Halle-Wittenberg, UG
 • „Urkundenübersetzung. Besonderheiten der deutschen Rechts- und Verwaltungssprache.“ mgr Brigitte Schniggenfittig, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, UG
 • SDL Trados i jego wykorzystania w pracy tłumacza, prowadzony przez specjalistę SDL Trados mgr inż. Jerzego Czopika pod auspicjami Centrum Translatorycznego / Centre For Translation Studies na Uniwersytecie Gdańskim
 • „Dolmetschleistungen in der Touristikbranche.“ Mgr Brigitte Schniggenfittig, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, UG
 • „Ökologie – Mode oder Notwendigkeit?” Übersetzen und Konsekutiv dolmetschen; mgr Agata Radtke, UG

Udział w warsztatach, seminariach i szkoleniach metodycznych

 • „Projektunterricht in Sprachdiplomklassen“ Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku we współpracy z Goethe-Institut Warszawa
 • „Wprowadzenie do kursu multimedialnego Redaktion-D”, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Goethe- Institut Inter Nationes w Warszawie
 • „Wielojęzyczność i wielokulturowość – szansą w zjednoczonej Europie”, KKNJO w Gdańsku
 • „Freies Schreiben, Formen und Genres des kreativen Schreibens“ mgr Astrid Popien, Filologia Germańska, UG
 • „Rund um den Film” prowadzenie: prof. UAM, dr hab. Camilla Badstübner-Kizik, UG
 • „Bildergeschichten als Grundlage für das Training der Ausdrucks fähigkeit“ mgr Małgorzata Wittenberg, UG
 • „Kurzgeschichten – wirklich kurz?” mgr Angela Fuks, KKNJO UG
 • „Arbeit am kreativen Schreiben im Unterricht“, mgr Karin Krüger, II LO z klasami bilingwalnymi w Gdańsku, UG
 • „Film und Fernsehen“ prof. UAM, dr hab. Camilla Badstübner-Kizik, UG
 • „Kreative Spracharbeit am Beispiel von Märchen der Gebrüder Grimm – vervollständigen, umgestalten, neu schreiben und vieles mehr“, mgr Małgorzata Wittenberg, UG
 • „Projektunterricht – eine andere Form des Unterrichts“ mgr Karin Krüger, II LO z klasami bilingwalnymi w Gdańsku, UG
 • „Spiele und Sprachanimationen für den Deutschunterricht“, Goethe-Institut Warszawa, mgr Michael Falz, UG

Skróty
DAAD – Deutscher Akademischer Austauschdienst (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej)
R.I.Z – Rechtszentrum für Europäische und Internationale Zusammenarbeit an der Universität zu Köln (Centrum Prawa Europejskiego i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu w Kolonii)
IIK – Institut für Internationale Kommunikation an der Universität Düsseldorf (Instytut Komunikacji Międzynarodowej przy Uniwersytecie w Düsseldorfie).
PNDS – Prüfung zum Nachweis deutscher Sprachkenntnisse (egzamin językowy dopuszczający do studiowania w Niemczech, porównywalny z Goethe-Zertifikat C2 Großes Deutsches Sprachdiplom)

Luk Design © 2019 | lukaszkotwicki@gmail.com

Od roku 1998, czyli od momentu uzyskania uprawnień tłumacza przysięgłego języka niemieckiego, tłumaczę przede wszystkim dokumenty i teksty dla urzędów (sądy, prokuratura, policja), firm (spółki handlowe, kancelarie prawne, towarzystwa ubezpieczeniowe, jednoosobowe działalności gospodarcze etc.) oraz osób fizycznych.

A zaczęło się od wyjazdów do Niemiec na tłumaczenia ustne w celu sprowadzenia używanych maszyn drukarskich. Potem przyszły instrukcje do gier planszowych, umowy i tak to się zaczęło …

Specjalizuję się w tłumaczeniach prawniczych, jestem absolwentem Szkoły Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z R.I.Z. Uniwersytetu w Koloni.
Staram się systematycznie pogłębiać swoją wiedzę, biorąc udział w różnych kursach i szkoleniach z zakresu tłumaczeń ustnych i pisemnych w Polsce i w Niemczech, jak również sam prowadzę podobne szkolenia.

Rocznie tłumaczę ponad 1.000 różnych dokumentów. Tłumaczyłem już m.in. dla STU Ergo Hestia S.A., Allianz Polska AG, TB. Duet S.A., Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów „Socius” S.C., Gotkiewicz, Kosmus, Kuczyński i Partnerzy Adwokaci, Grupa Trefl, Hotel Bartan, Porta KMI Poland Sp. z o.o., Hydroster Sp. z o.o., Mütze Korsch Spółka Adwokacka z o.o., Sauerbruch Hutton GmbH. Współpracuję również z kilkoma trójmiejskimi biurami tłumaczeń.
Zapraszam do współpracy!

Do najczęściej tłumaczonych dokumentów należą:
Dokumenty samochodowe

 • Niemieckie, austriackie oraz szwajcarskie dowody rejestracyjne / Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung Teil I/, karty pojazdów /Fahrzeugbrief, Zulassungsbescheinigung Teil II/, umowa sprzedaży (Kaufvertrag) etc.

Dokumenty szkolne

 • Świadectwo szkolne, dyplom, suplement do dyplomu, zaświadczenie szkolne etc.

Dokumenty Urzędu Stanu Cywilnego

 • Akt urodzenia, akt zawarcia małżeństwa, zaświadczenia o możliwości zawarcia małżeństwa, akt zgonu, zaświadczenie o zmianie nazwiska etc.

Dokumenty Urzędów Skarbowych

 • Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, certyfikaty rezydencji podatkowej, zaświadczenie – kraje UE/EOG zagranicznego organu podatkowego do zeznania podatkowego dot. podatku dochodowego, zaświadczenia urzędu skarbowego etc.

Dokumenty sporządzane przez notariuszy

 • Akty notarialne, oświadczenia woli, poświadczenia podpisów, odrzucena spadku, pełnomocnictwa etc.

Dokumenty sądowe

 • Wyroki sądowe, stwierdzenie nabycia spadku, wypisy z księgi wieczystej, umowy założycielskie spółki, wypisy Krajowego Rejestru Sądowego – KRS etc.

Dokumenty ubezpieczeniowe

 • Zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia, decyzje w sprawie emerytury, pisma NFZ, ZUS etc.

Inne dokumenty

 • Roszczenia alimentacyjne, świadectwa zgodności, zaświadczenia o niekaralności, wpisy do ewidencji działalności gospodarczej etc.

Luk Design © 2019 | lukaszkotwicki@gmail.com

Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia zwykłe

Dotyczą większości oficjalnych dokumentów. Tłumaczeń takich mogą wymagać m.in. urzędy, sądy, policja, prokuratura, ubezpieczyciel, uczelnie lub pracodawca. Tłumacz przysięgły potwierdza zgodność treści tłumaczenia z oryginałem, kopią lub odpisem tłumaczonego dokumentu.

Strona rozliczeniowa tłumaczenia przysięgłego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 2004r. (z późniejszymi zmianami) i obejmuje 1.125 znaków łącznie ze spacjami.

  • Cennik tłumaczeń uwierzytelnionych (przysięgłych)
  1. z języka niemieckiego na język polski od 30 zł
  1. z języka polskiego na język niemiecki od 40 zł

Cena tłumaczenia zależna jest od rodzaju tekstu, terminu wykonania oraz ilość zleconych stron. Stawka tłumaczeń specjalistycznych ustalana jest indywidualnie.

Dokumenty standardowe jak np. dokumenty Urzędu Stanu Cywilnego, dokumenty samochodowe tłumaczę w stałych cenach ryczałtowych.

To tłumaczenia, których zgodności z oryginałem nie poświadcza się. Może to być tłumaczenie strony internetowej, listu, CV, instrukcji obsługi lub np. tłumaczenie pisma tylko na potrzeby zrozumienia przez klienta.

Strona rozliczeniowa tłumaczenia zwykłego obejmuje 1600 znaków ze spacjami.

Termin realizacji
Dokumenty standardowe w dniu zlecenia lub w dniu następnym. Pozostałe dokumenty – termin do uzgodnienia.

Luk Design © 2019 | lukaszkotwicki@gmail.com

Adres

ul. Piastowska 56A/10 | 80-332 Gdańsk

Telefon

Biuro: 58 304-72-65

Komórka: 605-937-247

Fax: 58 523 57 16

Przed dostarczeniem dokumentów do tłumaczenia proszę o kontakt tel. lub mailowy.

Luk Design © 2019 | lukaszkotwicki@gmail.com

Oferuję dogodne warunki stałej współpracy dla firm w zakresie tłumaczeń przysięgłych: dokumentów samochodowych, kontraktów handlowych, sprawozdań, dokumentów księgowych, odpisów KRS i innych dokumentów.

Moim priorytetem jest dążenie do jak największej staranności w wykonywanych tłumaczeniach oraz dochowanie tajemnicy zawodowej.

Chętnie nawiążę współpracę z komisami samochodowymi, importerami samochodów, trójmiejskimi biurami tłumaczeń, z firmami z niemieckiego obszaru językowego lub z firmami zagranicznymi w Polsce.

W przypadku stałych i/lub dużych zleceń oferuję atrakcyjne rabaty.
Celem omówienia szczegółów współpracy proszę o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Luk Design © 2019 | lukaszkotwicki@gmail.com

Jeszcze jako student zacząłem pracować w charakterze nauczyciela języka niemieckiego w trójmiejskich szkołach językowych: Fluent, Astar czy Belfer, prowadząc zajęcia przede wszystkim z młodzieżą i dorosłymi.
Już wtedy zauważyłem, że uczenie sprawia mi ogromną satysfakcję. Do dziś uczę języka niemieckiego na wszystkich poziomach zaawansowania, począwszy od poziomu A1 a skończywszy na poziomie C2. Moi uczniowie z powodzeniem zdają najtrudniejsze egzaminy językowe, do których należą między innymi: Goethe Zertifikat C1, Goethe Zertifikat C2 – Großes Deutsches Sprachdiplom (wcześniej KDS i GDS) czy Test DaF oraz inne egzaminy.

Od roku 1995 pracuję w Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego: herder.ug.edu.pl realizując projekty edukacyjne i kulturalne związane z językiem niemieckim oraz ucząc na kursach językowych. W pracy lektora wykorzystuję wiedzę i umiejętności zdobyte podczas studiów w Polsce i w Niemczech oraz na różnego rodzaju seminariach i szkoleniach. Prowadzę również szkolenia metodyczne dla nauczycieli języka niemieckiego oraz uczę pracowników trójmiejskich firm. Podczas mojej pracy jako lektor wykorzystuję różne metody nauczania, dopasowując je do potrzeb uczestników kursu.

Jedno z moich przemyśleń.
Osoby, które chcą nauczyć się języka obcego, powinny tego faktycznie chcieć. Motywacja jest fundamentem sukcesu i to nie tylko przy nauce języka. Zmuszanie kogoś daje różne efekty, nie zawsze pozytywne. Na początek proponuję zastanowić się nad tą kwestią. To zawsze pomaga…

Jeżeli bylibyście Państwo zainteresowani lekcjami języka niemieckiego w małych grupach w firmie bądź lekcjami indywidualnymi proszę o kontakt.
Cena lekcji (45 min.) uzależniona jest od rodzaju i miejsca prowadzenia kursu oraz ilości uczestników. W celu ustalenia szczegółów proszę o kontakt.
Serdecznie zapraszam!

Luk Design © 2019 | lukaszkotwicki@gmail.com

Luk Design © 2019 | lukaszkotwicki@gmail.com

Początek

Początek

AAassdasdasd

Leave a Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Luk Design © 2019 | lukaszkotwicki@gmail.com

Początek

Witaj, świecie!

Witaj w WordPressie. To jest Twój pierwszy wpis. Zmodyfikuj go lub usuń, a następnie rozpocznij blogowanie!

Comments

Pan WordPress, 04.12.2013, 10:41

Cześć, to jest komentarz. Aby skasować ten komentarz, zaloguj się i wyświetl komentarze tego wpisu. Wtedy zobaczysz opcje edycji oraz kasowania komentarzy.

Leave a Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *